Добре дошли в сайта на ПАМАР ГРУП

ПАМАР ГРУП ООД е строителна компания, изпълняваща обекти във всички сфери на строителството – обществено, жилищно и промишлено.
Разполагаме с опитно проектантско звено и извършваме проектиране на сгради и съоръжения, както и комплексна инженерингова услуга.

ПАМАР ГРУП ООД е регистрирана в Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България под номер I-001015 за строежи от Първа група и строежи от втора до пета категория.
От създаването си досега сме изпълнили редица обекти с високо качество и в договорените срокове, за което свидетелстват и приложените към всеки обект референции.

ПАМАР ГРУП ООД притежава небходимите машини, инвентари и съоръжения за извършване на строителната дейност.

В ПАМАР ГРУП ООД работят опитни инженерни кадри с богат опит в строителството, с повишени изисквания към качеството на крайния строителен продукт.
На трудов договор са назначени добре подготвени и квалифицирани работници, които осигуряват изпълнението на поетите проекти.
Всичко изброено дотук ни дава самочувствието и увереността да заявим, че имаме необходимите ресурси и възможности за успешно завършване на обекти, с отлично качество и в договорените срокове.

Декларация на управителите, във връзка с внедряване на Интегрирана Система на Управление на качеството, осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007
Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
EN ISO 14001:2004
EN ISO 9001:2008
Обекти